polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  On-line Knižnica
On-line Knižnica

Projekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 to sú investície, organizácia spoločných poľsko-slovenských podujatí, ale taktiež mnoho publikácií a vydavateľstiev. Nie je možné všetko predstaviť. Nižšie sú teda uvedené niektoré publikácie vydané v rámci realizovaných projektov. Dúfame, že si tu každý nájde pre seba niečo zaujímavé. Príjemné čítanie!

 ATLAS POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA EURÓPSKEJ ÚNIE- úspechy Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 (2,12MB)

  Slovensko-poľský zábavný slovník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská Republika 2007-2013/Polsko-słowacki  słowniczek na wesoło  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 (354KB)

  Mikroprojekt „Smaki pogranicza: Polsko - Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej” (3,19MB)

 Mikroprojekt „Śladami Beskidzkiej Architektury Regionalnej” (4,19MB)

 Mikroprojekt "Zachovanie tradičných poľsko-slovenských jedál" (1,65MB)

 Mikroprojekt „Poľská rodina Lasky a Kežmarok” (2,64MB)

 Mikroprojekt "TATRA INFO Liptov-Zakopane " (4,65MB)

  Mikroprojekt "Prírodnými zákutiami Oravy"  (5,10MB)

 Mikroprojekt "Uvarme si jedlá Lemkov" (11,5MB)

 Mikroprojekt "Kulinárska cesta z Noweho Targu do Kežmarku" (9,99MB)

  Mikroprojekt "Lexikón cyklotrás Prešovského kraja " (33,7MB)

Mikroprojekt "Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch" (7,49MB)

 Mikroprojekt "Tradície nepoznajú hranice " (15,1MB)

 Projekt „Rytro a Vyšné Ružbachy – Európske susedstvo” (3,69MB)

 Mikroprojekt "Analýza možnosti využitia obnoviteľných zdrojom energie v poľsko-slovenskom prihraničí " (580KB)

 Mikroprojekt "Vzdelávanie lekárov na slovensko – poľskom pohraničí" (4,25MB)

  Mikroprojekt "Legendy beskydsko-javorníckej oblasti" (2,55MB)

  Mikroprojekt "Cesta do Stredozeme " (22,9MB)

Mikroprojekt "Po stopách legiend o sv. Vojtechovi a sv. Jánovi Sarkanderovi" (8,59MB)

  Mikroprojekt "Osturňa –pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a jej okolie " (7,97MB)

 Projekt „Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete“ (2,82MB)

  Mikroprojekt "Gorali včera a dnes" (8,04MB)

  Mikroprojekt "Historicka Solna cesta " (6,56MB)

 Mikroprojekt "Poľsko-slovenský genofondový sad, zachowanie pôvodných ovocných stromo pohraničia" (8,37MB)

 Mikroprojekt "Všetko čo nás spája" (15,6MB)

 Mikroprojekt "Poznávajme slovensko-poľske pohraničie" (15,1MB)

 Mikroprojekt "Medzinárodným enviropobytom k prehľbeniu environmentálnej a regionalnej výchovy" (2,48MB)

  Mikroprojekt "Kultúra, nalepšia cesta k priateľstvu " (50,1MB)

 Mikroprojekt "Spišsko-sadecká obchodná cesta" (74,7MB)

  Mikroprojekt "Stretnime sa na Zámku v Muszyne- história a súčasnosť" (7,19MB)

  Mikroprojekt "Peter Michal Bohúň – maliar, ktorý nás spája" (35,6MB)

 Mikroprojekt "Stretnime sa na Zámku v Muszyne- história a súčasnosť" (4,17MB)

   Mikroprojekt "Spoznajme sa lepšie"  (21,0MB)

 Mikroprojekt "Po stopách kultúrnych tradícií Oravy" (57,6MB)

 Mikroprojekt "Legendy beskydsko-javorníckej oblasti" (4,54MB)

 Mikroprojekt "Spoločné koledy poľsko-slovenského prihraničia" (1,55MB)

   Mikroprojekt „Zachrániť pred zničením a zabudnutím sochy pri cestách poľsko - slovenského pohraničia.” (7,35MB)

 Mikroprojekt "Bezpečné pohraničie" - slovník (981KB)

  Mikroprojekt "Bezpečné pohraničie" (3,16MB)

  Mikroprojekt "Letné stretnutie s kulturo a tradíciou Goralov v poľsko-slovenskom pohraničí - 2013" (5,35MB)

  Mikroprojekt "Chodníkom kultúrneho dedičstva Przemyśl – Humenné"  (852KB) 

  Mikroprojekt "Cezhraničný turistický produkt – Zakliate v dreve"  (15,5MB)

   Mikroprojekt "Anjeli pohraničia"  (28,9MB)

  Mikroprojekt "Turistika bez hraníc"  (2,43MB)

  Projekt „Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete“ / „Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową” (2,54MB)

  Projekt „Tatry spoločne /” Tatry Wspólnie" (8,22MB)

 Projekt „Tatry spoločne“-zima/”Tatry Wspólnie"-zima (6,64MB)

  Projekt „Tatry spoločne“–leto/"Tatry Wspólnie"- lato (9,56MB)

 Ikonografia Tatier/Ikonografia Tatr  (projekt „Stretnutie siedmich kultúr poľsko – slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza"/ „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza”) (6,79MB)

 Astronomická príručka pre sprievodcov/Astronomiczny podręcznik dla przewodników(projekt „Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia”/„Karpackie Niebo.Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza”)(29,1MB)

 projekt "Budatín - Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva”/„Budatin-Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego” (6,96MB)

 Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu „Tatry“/ Pamiątki siedmiu kultur w słowackich miastach Euroregionu Tatry (projekt „Stretnutie siedmich kultúr poľsko – slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza"/„Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza”)  (11,2MB)

 projekt "Cezhraničná Poľsko-slovenská inovačná a technologická sieť"/ „Transgraniczna polsko-słowacka sieć innowacji i nowych technologii”)  (3,30MB)

 Bienále insitného umienia a art brut poľsko- slovenského pohraničia Edwarda Sutora/ Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut pogranicza polsko-słowackiego im. Edwarda Sutora (projekt „Stretnutie siedmich kultúr poľsko – slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza"/„Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza”)  (1,12MB)

 Maliarske príbehy Antoniho Krzystyniaka a Júliusa Považana/Malarskie opowieści Antoniego Krzystyniaka i Júliusa Považana (projekt „Stretnutie siedmich kultúr poľsko – slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza"/"Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza”) (1,77MB)

  Astronomický biznis. Príručka pre podnikateľov v cestovnom ruchu (projekt „Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia”) (5,02MB)

 Projekt  „Roztancované pohraničie Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v Sanoku a Medzilaborciach”/„Roztańczone Pogranicze Modernizacja infrastruktury kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach” (7,84MB)

 Jak vyhotoviť turistický produkt karpatských  miest/Jak tworzyć produkt turystyczny miast Karpackich (projekt„Sieť miest Karpatského Euroregiónu”/„Sieć Miast Euroregionu Karpackiego”) (8,28MB)

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2021 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.