17.11.2015

UKONČENIE FORMÁLNEHO HODNOTENIA NÁVRHOV VLAJKOVÝCH PROJEKTOV

V rámci vyhlásenej výzvy bolo ukončené formálne hodnotenie návrhov vlajkových projektov predložených na Spoločnom technickom sekretariáte.

01.09.2015

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV VLAJKOVÝCH PROJEKTOV UKONČENÁ

31. augusta 2015 bola uzavretá výzva na predkladanie návrhov vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko.

19.06.2015

DODATOČNÉ INFORMÁCIE NA PREDKLADANIE NÁVRHOV VLAJKOVÝCH PROJEKTOV

V nadväznosti na vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko, bol nižšie priložený doplňujúci dokument s názvom Podrobný opis aktivít oprávnených na financovanie v rámci programu.

05.05.2015

OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

05.05.2015

PRVÉ ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020

02.03.2015

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ PROGRAMU POĽSKO-SLOVENSKO KOMISÁRKOU EÚ PRE REGIONÁLNU POLITIKU

17.02.2015

EURÓPSKA KOMISIA SCHVÁLILA PROGRAM POĽSKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA