Monitorovací výbor

Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v 2015r.

Evidencia rozhodnutí MV v 2015 (237KB)


Zoznam členov monitorovacieho výboru Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Zoznam členov MV (541KB)