polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  Kontakt  >  Certifikačná inštitúcia – Poľsko
Certifikačná inštitúcia – Poľsko

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

 

Povinnosti Certifikačného orgánuzabezpeča Odbor certifikácie na Ministerstve infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky so sídlom vo Varšave.
V súlade s článkom 61 Nariadenia Rady č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a článkom 14 Nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja Certifikačný orgán programu, ktorý je zodpovedný hlavne za:
zostavenie certifikovaných výkazov výdavkov a žiadostí o platbu a za ich
predloženie Komisii;
- certifikovanie, že výkaz výdavkov je presný, vychádza zo spoľahlivých účtovných systémov
a je možné ho overiť prostredníctvom sprievodných podporných dokumentov
- certifikovanie, že deklarované výdavky sú v súlade s platnou legislatívou Spoločenstva
a národnou legislatívou a boli vynaložené na financovanie vybraných aktivít v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na program, ktoré spĺňajú legislatívu Spoločenstva a národnú legislatívu;

 

Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja

Odbor certifikácie

 

ul. Wspólna 2/4

00-956 Warszawa

Poľsko

kontaktná osoba: Pani Eliza Kossowska

 eliza.kossowska@mir.gov.pl

tel.: +48 22 273 74 33

fax: +48 22 273 89 06

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2022 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.