polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  Kontakt  >  Auditorská inštitúcia – Poľsko
Auditorská inštitúcia – Poľsko

ORGÁN AUDITU

 

Členské štáty zúčastnené na operačnom programe sa dohodli, že Orgán auditu bude sídliť v Poľsku (Generálny inšpektorát pre finančnú kontrolu – Ministerstvo financií so sídlom vo Varšave).
Orgán auditu je, v súlade s článkom 62 Nariadenia rady č. 1083/2006, ktorým sa
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a článku 14 Nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,zodpovedný hlavne za nasledovné:
- zabezpečiť, aby sa audity vykonávali s cieľom preveriť účinné fungovanie systému riadenia a kontroly Programu;
- zabezpečiť, aby sa audity operácií vykonávali na vhodnej vzorke, aby sa preverili deklarované výdavky;
- na zálade kontrol a auditov, ktoré sa vykonali pod jeho vedením, vydá stanoviska o tom, či systém riadenia a kontroly funguje dostatočne účinné na to, aby poskytol primeranú záruku, že výkazy výdavkov, ktoré sa predkladajú Komisii, sú správne, a tým aj primeranú záruku, že príslušné transakcie sú zákonné a správne.

 

Ministerstvo financií

Generálny inšpektorát pre finančnú kontrolu

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Poľsko

tel.: +48 22 694 32 82

fax: +48 22 694 51 52

 

kontaktná osoba: Pani Aleksandra Jeziorska

 

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.