polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  Kontakt  >  Riadiaca inštitúcia
Riadiaca inštitúcia

RIADIACI ORGÁN

 

Úlohu Riadiaceho orgánu v súlade s dohodou členských štátov zúčastnených v  programe zabezpečuje Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky so sídlom vo Varšave.
Riadiaci orgán je, v súlade s článkom 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
ustanovujúcim všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a článkami 14 a 15 Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, zodpovedný za:
- riadenie a implementáciu operačného programu v súlade s princípom správneho
riadenia financií;
- zabezpečenie súladu operačného programu a programového manuálu
s legislatívou Spoločenstva a národnou legislatívou;
- zabezpečenie, aby výber aktivít na financovanie bol v súlade s kritériami
vzťahujúcimi sa na Operačný program a aby boli v súlade s príslušnou
legislatívou Spoločenstva a národnou legislatívou počas celého
implementačného obdobia;
- zabezpečenie hodnotenia operačných programov na ktoré odkazuje článok
48(3);
-zabezpečenie, aby výdavky každého prijímateľa zapojeného do aktivít boli
potvrdené kontrolórom v súlade s článkom 16(1) Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- podpisovanie zmlúv s Vedúcim partnerom a stanovenie implementačných
opatrení pre každú aktivitu;
- usmerňovanie prác Monitorovacieho výboru a poskytovanie dokumentov
Monitorovaciemu výboru za účelom umožnenia monitorovať kvalitu
implementácie operačného programu z hľadiska konkrétnych cieľov;
-zabezpečenie dodržiavania požiadaviek o šírení informácií a o publicite
ustanovených v článku 69 Nariadenia Rady č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde;
Podľa stanoveného systému implementácie je Riadiaci orgán zodpovedný za
výkon úloh spojených s platobnými službami Vedúcemu partnerovi.

 

Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja

Odbor územnej spolupráce

ul. Wspólna 2/4,  00-926 Warszawa

Poľsko

 

Kontaktné osoby:

 

Pani Justyna Jakubowska

justyna.jakubowska@mir.gov.pl

tel.: +48 22 273 81 62

fax: +48 22 273 89 18

 

Pani Karolina Chełstowska
karolina.chelstowska@mir.gov.pl
tel.: +48 22 273 81 74

 

Pani Barbara Serbinowska (mikroprojekty)
barbara.serbinowska@mir.gov.pl
tel.:+48 32 25 390 08 w.21

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.