polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  Newsletter
Newsletter

NEWSLETTER OKTÓBER 2015 (878KB)

•"Fondy pre pohraničie - realizuj nápady vďaka programu Poľsko - Slovensko"
•Atlas poľsko-slovenského pohraničia Európskej únie
•Ukazujeme výsledky Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
•Makro výstava mikroprojektov
•Európsky deň spolupráce v poľsko-slovenskom pohraničí
•Nová prespektíva - prvé projekty

 

NEWSLETTER JÚN 2015 (1,00MB)

•Pokračuje výzva na predkladanie koncepcií vlajkových projektov v Programe Interreg Poľsko-Slovensko;
•Stav realizácie Programu PL-SK 2007-2013;
•September mesiacom Európskej územnej spolupráce.

NEWSLETTER MAREC 2015 (813KB)

•Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 oficiálne schválený Európskou Komisiou;
•Stav realizácie Programu PL-SK 2007-2013;
•Deň otvorených dverí európskych fondov;
•Jeseň v znamení Európskej územnej spolupráce;
•Pohranične veselo a farebne.

NEWSLETTER DECEMBER 2014 (1,04MB)

•Práce nad návrhom programu PLSK 2014-2020;
•Realizácia mikroprojektov ukončená;
•Konferencie, stretnutia…….;
•Sviatky, sviatky;
•A po sviatkoch……..

NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 (1,19MB)

•Návrh programu PLSK (2014-2020) predložený Európskej komisii;
•Ročná správa z priebehu realizácie Programu oficiálne schválená;
•Končí sa realizácia mikroprojektov;
•Pohraničie na dvoch kolesách;
•Fórum medzinárodnej spolupráce;
•Nasleduj ružového jeleňa, čiže z pamätníka STS.

NEWSLETTER JÚL 2014 (1,08MB)

•Ukončili sa verejné konzultácie návrhu nového Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko;
•Putovná výstava projektov PLSK prešla pohraničím;
•Makro Mikro udalosť;
•Mikro zaujímavosti z pohraničia;
•Medzinárodné súťaže.

NEWSLETTER MAREC 2014 (848KB)

•Začínajú sa verejné konzultácie návrhu nového Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko:
•Pozvánka na výročné udalosti Programu;
•Ďalšie nové projekty začali s realizáciou;
•Zaujímavosti z pohraničia;
•Ďalšie novinky v on-line knižnici.

NEWSLETTER DECEMBER 2013 (1,06MB)

•Nové projekty začali s realizáciou;
•Iné sa už chvália výsledkami;
•Interaktívna mapa projektov PL-SK;
•Regionálne o Programe;
•Čo nové v mikroprojektoch;
•Novinky v on-line knižnici.

NEWSLETTER SEPTEMBER 2013 (1,00MB)

•Výročná správa Programu za rok 2012 schválená Európskou komisiou;
•Trvajú práce nad programom poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce 2014-2020;
•Začala sa realizácia nových projektov;
•Deň EÚS;
•Ďalšie projekty sa chvália výsledkami;
•Čo sa v mikroprojektoch pripravuje;
•Noví pracovníci STS.

 NEWSLETTER JÚL 2013 (1,42MB)

· Výročná udalosť Programu – cyklus mestských hier - ukončená;
· Výtvarná súťaž „Farebné pohraničie“ rozhodnutá;
· Mikroprojekty PL-SK. Prázdninové zaujímavosti na poľsko-slovenskom pohraničí;
· Ukončila sa realizácia ďalších projektov v rámci Programu.

NEWSLETTER MAREC 2013 (1,05MB)

•Nové nové žiadosti v rámci nepretržitého náboru mikroprojektov,
•Slávnostné podpísanie zmlúv pre mikroprojekty z III. náboru,
•Výtvarná súťaž „Farebné pohraničie”,
•Niekoľko slov o budúcnosti,
•Ďalšie projekty predstavujú svoje výsledky,
•Čo nové čaká na poľsko-slovenské pohraničie.

NEWSLETTER DECEMBER 2012 (1,20MB)

•Nové mikroprojekty s potvrdeným poskytnutím finančného príspevku
•Regionálne o Programe
•Čítať... nečítať...
•Po stopách projektov PL-SK na poľsko-slovenskom pohraničí
•Práce nad budúcou poľsko-slovenskou spoluprácou
•Čo prinesie rok 2013?

NEWSLETTER OCTÓBER 2012 (6,58MB)

•Nové rozhodnutia výboru monitorujúceho Program
•Trvá hodnotenie mikroprojektov predložených v poslednej výzve
•Uzatvorená zmluva na realizáciu nového projektu!
•Ročná správa Programu schválená Európskou komisiou
•Ďalšie ukončené projekty sa môžu  pochváliť dosiahnutými výsledkami
•Začínajú sa práce na novom programovom období
•Monitorovacie návštevy zvesela
•Zmeny v STS

NEWSLETTER JÚN 2012 (1,00MB)

•Vyhlásená nová výzva na mikroprojekty!
•Výročné podujatie zaujímavá  Programu – zaujímavá mestská hra „Kurz cezhraničných
sprievodcov“
•Čo nového u beneficientov Programu  cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

 NEWSLETTER DECEMBER 2011 (22,4MB)

•Nová procedúra zmien v projektoch
•„Horúce” informácie z pohraničia
•Regionálne iniciatívy
•Po stopách projektov realizovaných na poľsko-slovenskom pohraničí
•Čo je nové v mikroprojektoch
•Celá pravda o monitorujúcich návštevách
•Čo prinesie nový rok 2012?

NEWSLETTER OKTÓBER 2011 (19,5MB)


Zhrnutie putovnej výstavy projektov implementovaných v rámci Programu

NEWSLETTER JÚL 2011 (22MB)

• Cyklus školení pre prijímateľov osí I a II ukončený!
• Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na mikroprojekty podpísané!
• Školenia pre prijímateľov mikroprojektov
• Beskydská zelená cesta, Lanový park dobrodružstva, čiže čo nového v projektoch implementovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013
• Pozvánka na výstavu

NEWSLETTER APRÍL 2011 (1,59MB)

•Prvé zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na projekty schválené po druhej výzve na predkladanie návrhov sú podpísané!
•Máj, mesiac školení pre Beneficjentov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013
•Monitorovací podvýbor schválil udelenie finančnej podpory pre nové mikroprojekty
•Nové projekty - nové atrakcie na pohraničí

NEWSLETTER FEBRUÁR 2011 (9,18MB)

•Ukončenie II. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok – nové projekty, ktoré rozhodnutím Monitorovacieho výboru získali finančný príspevok
•Výročná konferencia Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
•Mikroprojekty

NEWSLETTER SEPTEMBER 2010  (22,4MB)

• prvý z projektov realizovaných v rámci Programu je už ukončený!
• technické hodnotenie žiadostí podaných počas II. výzvy
• výročná správa Programu
• druhá výzva na predkladanie žiadostí v rámci mikroprojektov
• niektoré projekty z prvej výzvy v rámci mikroprojektov
• čo nové na poľsko-slovenskom pohraničí

NEWSLETTER JÚN 2010 (12,00MB)

• Zmena sídla STS
• Druhá výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
• Zamestnanci STS
• Niečo na zasmiatie – poľsko-slovenské jazykové vzťahy

NEWSLETTER JANUÁR 2010 (3,80MB)

• druhá výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
• zhrnutie prvej výzvy
• vybrané projekty z prvej výzvy
• niekoľko slov o Spoločnom technickom sekretariáte
• trochu humoru alebo poľsko-slovenské jazykové nedorozumenia

NEWSLETTER  JÚN 2009 (1,54MB)

Výročná konferencia Programu Cezhraničnej Spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013


Please fill in the form below if you want to receive the newsletter:
E-mail *
Meno *
Priezvisko *
Súhlasím so spracovaním údajov zadaných do Centra európskych projektov (v súlade so zákonom z dňa 29.08.97 o ochrane osobných údajov, Zbierka zákonov č. 133, položka. 883 v znení neskorších predpisov). *
* - fields have to be filled in
 

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2022 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.