polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  aktuality
aktuality
14.12.2015
DRUHÉ ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020
Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru programu Poľsko-Slovensko 2014-2020 sa konalo 10 decembra 2015 v Bielsku-Białej.
11.12.2015
INFORMÁCIA NÁRODNÉHO ORGÁNU
Národný orgán programu si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy:
17.11.2015
UKONČENIE FORMÁLNEHO HODNOTENIA NÁVRHOV VLAJKOVÝCH PROJEKTOV
V rámci vyhlásenej výzvy bolo ukončené formálne hodnotenie návrhov vlajkových projektov predložených na Spoločnom technickom sekretariáte.
23.10.2015
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom...
12.10.2015
ZÁVERY Z KONFERENCIE
Konferencie "Fondy pre pohraničie - realizuj nápady vďaka programu Poľsko - Slovensko" sa zúčastnilo takmer dvesto Poliakov a Slovákov.
07.10.2015
INFORMÁCIA NÁRODNÉHO ORGÁNU
Národný orgán si Vás dovoľuje informovať o novovzniknutej havarijnej situácii. Vzhľadom na zlý technický stav budovy business centra Apollo v Bratislave, v ktorom sídli Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bude celá sekcia v nasledujúcich dňoch presťahovaná.
11.09.2015
KONFERENCIA SUMARIZUJÚCA PCS PL-SK 2007-2013 A PREDSTAVUJÚCA NOVÝ PROGRAM INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
Dňa 30. septembra Vás srdečne pozývame do Zakopaného (Hotel Nosalowy Dwór Resort &SPA, ul. Balzera 21b, 34-500 Zakopane), kde sa bude konať konferencia „Fondy pre pohraničie – realizuj nápady vďaka programu Poľsko-Slovensko“ sumarizujúca Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 a predstavujúca nový program Interreg V - A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
11.09.2015
DEŇ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE
Deň európskej spolupráce je 21. septembra. Deň, kedy si Európa každoročne pripomína mnohé zrealizované medzinárodné projekty a úspechy v rámci cezhraničnej spolupráce. Takisto Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 a jeho prijímatelia prezentujú v týždni pred a po po 21. septembri svoje úspechy a organizujú rôzné podujatia.
01.09.2015
VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV VLAJKOVÝCH PROJEKTOV UKONČENÁ
31. augusta 2015 bola uzavretá výzva na predkladanie návrhov vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko.
28.08.2015
METSKÁ HRA2015!
Hra bez hraníc” – mestská hra o poľsko-slovenskom pohraničí Vytvorte tím, zostaňte starostom vlastnej obce a investujte najlepšie, ako viete! Máte radi hry a dobrodružstvá? – pozývame Vás na zábavu plnú emócií, ktorá sa bude konať 20. septembra v Krakove a 27. septembra v Banskej Bystrici.
07.08.2015
INFORMÁCIA SPOLOČNÉHO TECHNICKÉHO SEKRETARIÁTU
Oznamujeme Vám, že v piatok dňa 14. augusta 2015 bude Spoločný technický sekretariát zatvorený.
17.07.2015
VÝROČNÁ SPRÁVA SCHVÁLENÁ
Európska komisia schválila Výročnú správu o postupe realizácie programu za rok 2014. V správe sú uvedené najdôležitejšie informácie o vecnom postupe realizácie Programu, finančné informácie, informácie o rozdelení realizácie fondov a analýza postupov implementácie Programu.
19.06.2015
DODATOČNÉ INFORMÁCIE NA PREDKLADANIE NÁVRHOV VLAJKOVÝCH PROJEKTOV
V nadväznosti na vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko, bol nižšie priložený doplňujúci dokument s názvom Podrobný opis aktivít oprávnených na financovanie v rámci programu.
19.06.2015
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Predstavíme Vám v ňom...
18.05.2015
OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV
Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
01.04.2015
VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2015
27.03.2015
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Predstavíme Vám v ňom...
02.03.2015
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ PROGRAMU POĽSKO-SLOVENSKO KOMISÁRKOU EÚ PRE REGIONÁLNU POLITIKU
26. februára t. r. sa vo Varšave uskutočnila slávnosť, počas ktorej premiérka Ewa Kopacz v spoločnosti poľskej ministerky infraštruktúry a rozvoja Márie Wasiak, komisárov EÚ a maršalov vojvodstiev symbolicky inaugurovala využitie ďalšej finančnej pomoci Európskych fondov.
17.02.2015
EURÓPSKA KOMISIA SCHVÁLILA PROGRAM POĽSKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Európska komisia schválila Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Je to prvý program cezhraničnej spolupráce, ktorý sa plánuje realizovať na poľských hraniciach v rámci finančnej perspektívy na roky 2014-2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou. Program je odpoveďou na kľúčové výzvy poľsko-slovenského pohraničia a bude podporovať projekty v oblasti ochrany a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva, rozvoja dopravy ako aj zlepšenia kvality vzdelávania.
27.01.2015
PONUKY PRÁCE V STS
Centrum európskych projektov hľadá kandidátov/kandidátky do Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 v Krakove na pozície projektový špecialista (plný úväzok podľa poľského zákonníka práce) a projektový špecialista (v zastúpení do konca roka 2015 podľa poľského zákonníka práce).
19.12.2014
KRÁSNE VIANOCE

Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc a nového roka 2015 chce Spoločný technický sekretariát a Riadiaci orgán zaželať všetko najlepšie. Dúfame, že sviatky prebehnú v spokojnej a radostnej atmosfére a v novom roku sa stretneme plní nových nápadov a iniciatív. Všetkým prijímateľom prajeme, aby sa pri realizácii svojich projektov nestretávali s prekážkami a mohli sa pochváliť úspechom, vďaka ktorému sa zlepší poľsko-slovenské pohraničie

17.12.2014
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Predstavíme Vám v ňom...
05.12.2014
INFORMÁCIA SPOLOČNÉHO TECHNICKÉHO SEKRETARIÁTU
Oznamujeme wám, že v stredu dňa 24. decembra 2014 bude Spoločný technický sekretariát zatvorený.
07.11.2014
AKTUALIZÁCIA POKYN ZAVÁDZANIA ZMIEN
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 oznamuje, že boli aktualizované pokyny týkajúce sa možnosti zavádzania zmien v bodoch 2.6 a 3.1 doplnením o ustanovenia týkajúce sa projektov s regionálnou investičnou pomocou.
30.09.2014
AKTUALIZÁCIA PROGRAMOVÉHO MANUÁLU
Informujeme, že v súlade s rozhodnutím Monitorovacieho výboru (15/2014) bol aktualizovaný Programový manuál. Bol upravený obsah kapitoly 6.2 týkajúci sa konečného termínu realizácie vecných aktivít v projekte.
25.09.2014
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Predstavíme Vám v ňom...
11.09.2014
PONUKA PRÁCE – FINANČNÝ MANAŽÉR
Centrum európskych projektov hľadá kandidáta/kandidátku na pozíciu finančného manažéra v Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 v Krakove.
27.08.2014
VÝROČNÁ SPRÁVA SCHVÁLENÁ
Európska komisia schválila Výročnú správu o postupe realizácie programu za rok 2013. V správe sú uvedené najdôležitejšie informácie o vecnom postupe realizácie Programu, finančné informácie, informácie o rozdelení realizácie fondov a analýza postupov implementácie Programu
25.08.2014
VÝBEROVÉ KONANIE NA VYKONANIE EVALUAČNÉHO PRIESKUMU
Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky vyhlásilo verejnú súťaž na vykonanie evaluačného prieskumu s názvom. „Výsledky realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013”.
15.07.2014
USKUTOČNENIE EXPERTÍZY PRE PROGRAM POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020
V rámci prieskumu trhu Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky dáva vyzývu na predkladanie ponúk na uskutočnenie expertízy s názvom "Vypracovanie koncepcie a metodiky, uskutočnenie merania a odhad medzihodnôt a cieľových hodnôt ukazovateľov výsledku pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko–Slovenská republika 2014-2020".
04.07.2014
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Predstavíme Vám v ňom...
04.07.2014
UKONČILI SA VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU NOVÉHO PROGRAMU PLSK
Ukončili sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 vedené Ministerstvom infraštruktúry a rozvoja (MIaR), počas ktorých mohli svoje komentáre oznamovať o. i. prostredia zastupujúce potenciálnych prijímateľov Programu, vrátane sociálno-hospodárskych partnerov.
27.06.2014
PONUKA PRÁCE – FINANČNÝ MANAŽÉR
Centrum európskych projektov hľadá kandidáta/kandidátku na pozíciu finančného manažéra v Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 v Krakove.
26.05.2014
SKONČILI SA VEREJNÉ KONZULTÁCIE V RAMCI PCS PLSK 2014-2020
22. mája roku 2014 boli ukončené verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020). V priebehu 30 dní Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja (MIiR) pripraví správu z priebehu a výsledkov konzultácií.
26.05.2014
NAFILMUJTE VÝHODY SPOLUPRÁCE CEZ HRANICE A ZÚČASTNITE SA NA MEDZINÁRODNEJ UDALOSTI V MILÁNE.
Interact v rámci tohtoročných osláv Dňa európskej spolupráce (ETC Day) vyhlásil video súťaž „Border issues, border solutions“, na ktorej sa môže zúčastniť každý. Do dňa 15. júla 2014 stačí zaslať film, ktorý bude propagovať výhody vyplývajúce z územnej spolupráce.
13.05.2014
KONAJÚ SA VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020
Konajú sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020. Potenciálnych prijímateľov budúceho Programu zároveň nabádame k tomu, aby sa zúčastnili na anketovom prieskume týkajúcom sa určenia aktivít plánovaných v rámci budúcej spolupráce.
28.04.2014
ŠKOLENIA PRE BENEFICIENTOV – MATERIÁL ZO ŠKOLENÍ
V dňoch 23.-24. apríla 2014 sa v Zakopanom uskutočnili školenia pre prijímateľov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Nižšie nájdete materiál prezentovaný počas školení.
25.04.2014
VÝSTAVA PROJEKTOV PLSK OČAMI DETÍ
Od 1. mája bude cez poľsko-slovenské pohraničie prechádzať putovná výstava projektov realizovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
25.04.2014
KONAJÚ SA VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020
Konajú sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020. Už dnes sa zaregistrujte na konzultačnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 14. mája tohto roku v Nowom Targu. Potenciálnych prijímateľov budúceho Programu zároveň nabádame k tomu, aby sa zúčastnili na anketovom prieskume týkajúcom sa určenia aktivít plánovaných v rámci budúcej spolupráce.
25.04.2014
DEŇ PRACOVNÉHO POKOJA V STS
Oznamujeme, že v piatok 2. mája 2014 bude Spoločný technický sekretariát zatvorený. Týka sa to sekretariátu so sídlom v Krakove a oddelenia v Rzeszove.
17.04.2014
VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2014
17.04.2014
FESTIVAL MIKROPROJEKTOV PLSK EUROREGIÓNU BESKYDY
Pri príležitosti 10. výročia vstupu Poľskej republiky do Európskej únie sa dňa 1. mája 2014 v areáli Parku Juliusza Słowackiego v Bielsku-Białej a v Bielskom kultúrnom stredisku uskutoční Festival projektov Euroregiónu Beskydy.
15.04.2014
ZAČALI SA VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020
Začali sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020. Už dnes sa zaregistrujte na konzultačnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 14. mája tohto roku v Nowom Targu. Potenciálnych prijímateľov budúceho Programu zároveň nabádame k tomu, aby sa zúčastnili na anketovom prieskume týkajúcom sa určenia aktivít plánovaných v rámci budúcej spolupráce.
11.04.2014
15. APRÍLA 2014 SA ZAČNÚ VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020
15. apríla 2014 sa začnú verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 (PL-SK 2014-2020). Konzultácie budú trvať do 22. mája tohto roku. Ich cieľom je zhromaždenie názorov a komentárov o smeroch podpory navrhovaných v rámci Programu.
07.04.2014
ŠKOLENIA PRE PRIJÍMATEĽOV PROGRAMU
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 s podporou prvostupňových kontrolórov organizuje školenia pre prijímateľov Programu – vedúcich partnerov a partnerov projektu. Tematika školení sa bude týkať všeobecných zásad komunikácie medzi VP, PP, STS a RO (STS), informácie a propagácie, oprávnenosti a certifikácie výdavkov, spôsobu zavádzania zmien do projektov, podávania správ o postupe realizácie projektov, ako aj žiadania o refundáciu znášaných výdavkov.
01.04.2014
AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PROGRAMU
Informujeme, že podľa rozhodnutia Monitorovacieho výboru (2/2014) bola zaktualizovaná Príručka programu. Nanesená zmena sa týka riadenia Fondu mikroprojektov.
21.03.2014
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Predstavíme Vám v ňom...
12.03.2014
NOVÉ VZORY SPRÁV
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 oznamuje, že od 10.03. 2014 začínajú platiť nové vzory čiastkových správ, správ z postupu realizácie projektu, ako aj správ pre Strešný projekt.
06.03.2014
PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo materiál predstavujúci príklady dobrej praxe v projektoch realizovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
09.01.2014
SCHVÁLENÁ ZMENA PROGRAMU
Informujeme, že Európska komisia (EK) schválila zmeny v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.
30.12.2013
AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA
Oznamujeme, že bola zaktualizovaná Príručka pre prijímateľa k Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Príručka je určená slovenským prijímateľom finančného príspevku z prostriedkov EÚ a ŠR SR.
23.12.2013
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Predstavíme Vám v ňom...
19.12.2013
Krásne Vianoce

Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc a nového roka 2014 chce Spoločný technický sekretariát a Riadiaci orgán zaželať všetko najlepšie.

Dúfame, že sviatky prebehnú v spokojnej a radostnej atmosfére a v novom roku sa stretneme plní nových nápadov a iniciatív.
Všetkým prijímateľom prajeme, aby sa pri realizácii svojich projektov nestretávali s prekážkami a mohli sa pochváliť úspechom, vďaka ktorému sa zlepší poľsko-slovenské pohraničie

18.12.2013
SPOLOČNÉ KONZULTÁCIE
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2014-2020“
08.11.2013
PRACOVNÁ SOBOTA V STS
Oznamujeme, že v sobotu dňa 16. novembra 2013 bude Spoločný technický sekretariát otvorený ako počas pracovného dňa, t. j. od 8:15 do 16:15 hod. Sekretariát bude však dňa 24. decembra 2013 zatvorený.
24.10.2013
PONUKA PRÁCE – PROJEKTOVÝ ŠPECIALISTA
Centrum európskych projektov hľadá kandidáta/kandidátku na pozíciu projektový špecialista v Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 v Krakove. Opis pozície, požiadavky, ako aj všetky iné podrobnosti sa nachádzajú v nižšie uvedenej prílohe.
07.10.2013
AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PROGRAMU
Informujeme, že podľa rozhodnutia Monitorovacieho výboru (18/2013) bola zaktualizovaná Príručka programu.
04.10.2013
AKTUALIZÁCIA PROGRAMU
Odstúpenie od vykonania strategického hodnotenia vplyvu na životné prostredie počas aktualizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 po odsúhlasení s príslušnými orgánmi rozhodol o odstúpení od vykonania strategického hodnotenia vplyvu na životné prostredie pri procese aktualizácie vyššie uvedeného Programu.
27.09.2013
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Predstavíme Vám v ňom...
11.09.2013
NOVÉ VZORY SPRÁV V STREŠNOM PROJEKTE
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 oznamuje, že do vzoru čiastkovej a súhrnnej správy o postupe realizácie strešného projektu a pokynov na ich vyplnenie, boli po konzultáciách s euroregiónmi, kontrolórmi I. stupňa a Spoločným technickým sekretariátom zavedené zmeny.
03.09.2013
NOVÉ VÝBEROVÉ KONANIE NA VYKONANIE ANALÝZY POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky vyhlásilo nové výberové konanie na vykonanie analýzy vplyvov na životné prostredie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.
26.08.2013
VÝROČNÁ SPRÁVA SCHVÁLENÁ
Európska komisia schválila Výročnú správu o postupe realizácie programu za rok 2012. V správe sú uvedené najdôležitejšie informácie o vecnom postupe realizácie Programu, finančné informácie, informácie o rozdelení realizácie fondov a analýza postupov implementácie Programu.
12.08.2013
VÝBEROVÉ KONANIE NA VYKONANIE ANALÝZY POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky vyhlásilo verejnú súťaž na vykonanie analýzy vplyvov na životné prostredie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.
24.07.2013
ZAČÍNA SA REALIZOVAŤ NOVÝ PROJEKT
Bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre ďalší projekt v rámci Programu. Je to projekt Podkarpatského múzea v Krosne „Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky“. Zámerom projektu je vytvorenie dvoch nových turistických atrakcií – v Trzcinici bude postavená vyhliadková platforma a v Hanušovciach archeologický skanzen. Viac o projekte v záložke „Opisy realizovaných projektov“.
12.07.2013
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 Predstavíme Vám v ňom...
12.06.2013
SÚŤAŽ „FAREBNÉ POHRANIČIE“ ROZHODNUTÁ!
Do výtvarnej súťaže „Farebné pohraničie“ realizovanej Spoločným technickým sekretariátom Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 bolo prihlásených až 185 prác z Poľska a zo Slovenska. Výber tých, ktoré sa budú nachádzať v kalendári Programu na rok 2014 nebol ľahký. Každá zo zaslaných prác má svoje čaro, odzrkadľuje sa v nich srdce a nadšenie. Všetkým, ktorí sa na súťaži zúčastnili, srdečne ďakujeme. Autori víťazných a odmenených prác budú o tom upovedomení písomne. Virtuálna výstava vybraných prác sa už onedlho objaví na stránke Programu...
05.06.2013
EXPERTÍZA – POZVÁNKA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky pozýva na prekladanie ponúk na prípravu expertízy týkajúcej sa strategickej časti Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.
29.05.2013
PONUKA PRÁCE - PREDĹŽENIE TERMÍNU
Centrum európskych projektov predlžuje termín na predkladanie ponuky práce do 30. júna 2013. Na echni finančného manažéra v Spoločnom echnikom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 v Krakove.
10.05.2013
METSKÁ HRA TRANS PRESS 2013!
Staňte sa novinárom „Cezhraničného kuriéra“, zúčastnite šialenej zábavy o poľsko-slovenskom pohraničí a získajte jednu z cien! Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 pozýva 2-3 členné tímy vo veku 10+ k účasti v mestskej hre TRANS PRESS 2013.
06.05.2013
PONUKA PRÁCE
Centrum európskych projektov hľadá kandidáta/kandidátku na pozíciu finančného manažéra v Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 v Krakove. Opis pozície, požiadavky, ako aj všetky iné podrobnosti sa nachádzajú v nižšie uvedenej prílohe.
30.04.2013
SÚŤAŽ „AKO POLIAK S…- SO SUSEDOM LEPŠIE” - SFOTOGRAFUJTE PROJEKTY EÚS A ENPI!
Dlhý májový víkend a blížiace sa prázdniny to je čas na cestovanie a aktívny oddych. Trávenie dovolenky na prihraničnom území môže byť úžasnou príležitosťou na vyhľadávanie projektov, ktoré boli zrealizované v rámci spolupráce so zahraničnými partnermi. Fotografie by mali zachytávať udalosti a osoby na miestach, ktoré sa zmenili alebo vznikli vďaka podpore získanej z cezhraničných programov Európskej územnej spolupráce a Nástroja európskeho susedstva a partnerstva.
23.04.2013
ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO PODVÝBORU
Dňa 17. 4. 2013 sa v meste Liptovský Mikuláš uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Podvýbor prijal definitívne rozhodnutie vo veci žiadostí, ktoré boli podané v období od 1. 8. 2012 do 28. 2. 2013 do 15.00 h.
23.04.2013
AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA
Oznamujeme, že bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa k Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Príručka je určená slovenským prijímateľom finančného príspevku z prostriedkov EÚ a ŠR SR.
05.04.2013
PONUKA PRÁCE – PROJEKTOVÝ ŠPECIALISTA
Centrum európskych projektov hľadá kandidáta/kandidátku na pozíciu projektový špecialista v Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, pobočka v Rzeszowe. Opis pozície, požiadavky, ako aj všetky iné podrobnosti sa nachádzajú v nižšie uvedenej prílohe.
27.03.2013
VEĽKONOČNÉ SVIATKY
20.03.2013
NARIADENIE O POSKYTNUTÍ ŠTÁTNEJ POMOCI
Dňa 19. marca t.r. nadobudlo platnosť Nariadenie Ministra regionálneho rozvoja zo dňa 8. marca 2013 o poskytnutí štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce 2007-2013. Toto nariadenie vymedzuje podrobné určenie, podmienky a spôsob poskytovania štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce 2007-2013.
14.03.2013
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 Predstavíme Vám v ňom...
08.03.2013
NOVÉ ŽIADOSTI O MIKROPROJEKTY V RÁMCI NEPRETRŽITÉHO NÁBORU
Tí partneri strešného projektu, u ktorých ešte pretrváva nepretržitý nábor mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, t. j. euroregióny Karpatský, Tatry a Beskydy, prijali v období od 1. 8. 2012 do 28. 2. 2013 dovedna 175 projektových žiadostí na celkový objem finančného príspevku 6 593 632,02 EUR z prostriedkov ERDF.
04.03.2013
ROZHODNUTIE MONITOROVACIEHO VÝBORU OHĽADOM REZERVNÉHO ZOZNAMU
S ohľadom na čo najefektívnejšie využitie prostriedkov Programu a zabezpečenie cezhraničného dopadu projektov Monitorovacί výbor (MV ) Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 rozhodol nasledovne. Projekty, ktoré vo veľkej miere zmenili svoj pôvodný rozsah anachádzajú sa na rezervnom zozname vytvorenom počas zasadnutia Monitorovacieho výboru v dňoch 14-15. decembra 2010 budú z tohto zoznamu vyškrtnuté.
01.03.2013
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „FAREBNÉ POHRANIČIE”
Spoločný technický sekretariát (STS) Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výtvarnú súťaž s názvom „Farebné pohraničie“. Témou súťaže je prezentácia výsledkov realizácie Programu vo forme výtvarných prác. Súťaž je na poľskej strane zameraná na žiakov základných škôl a nižších stredných škôl a na slovenskej strane na žiakov základných škôl.
14.02.2013
VÝBEROVÉ KONANIE NA VYKONANIE HODNOTENIA EX ANTE
Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky vyhlásilo verejnú súťaž na vykonanie dobrovoľnej transparentnosti ex ante projektu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.
01.02.2013
ZAKONČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU
Spoločný technický sekretariát Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 oznamuje, že v súvislosti so schválenými zmenami v Programovom manuáli pripomíname, že boli zmenené termíny vyúčtovania projektov a predkladania záverečných správ. Nižšie pripájame opis záväzných termínov.
28.01.2013
POTVRDENIE NA PREDKLADANIE PONÚK
Sekcia územnej spolupráce v Ministerstve regionálneho rozvoja, pôsobiaci ako riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika, v rámci postupu oboznámenia sa s trhom pozýva na predkladanie úvodných ponúk na realizáciu objednávky týkajúcej sa vykonania SWOT analýzy a sociálnej a ekonomickej analýzy pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-20120, podľa nižšie uvedených požiadaviek:
21.01.2013
STS V RZESZOVE
Spoločný technický sekretariát Vás informuje, že vzhľadom na personálne zmeny je STS v Rzeszove do odvolania zatvorený. Všetky veci týkajúce sa implementácie Strešného projektu adresujte kancelárii STS v Krakove, pani Dorote Leśniak.
21.01.2013
VÝSLEDKY TRETEJ VÝZVY NA PREDKLADANIE MIKROPROJEKTOV PL-SK 2007-2013 – ŽIADOSTI PODANÉ DO 31. 7. 2012, DO 15. H
Dňa 17. 1. 2013 bola schválená Zápisnica z 3. zasadnutia Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Spoločný poľsko-slovenský podvýbor odsúhlasil na realizáciu celkovo 240 projektov v objeme 9 188 214,18 eur z ERDF.
18.01.2013
TRETIA VÝZVA NA PREDKLADANIE MIKROPROJEKTOV
Informujeme, že termín ďalšieho zasadnutia Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 bol stanovený na 17. – 18. apríla 2013. Žiadosti, ktoré prídu Karpatskému euroregiónu, Euroregiónu Tatry a Euroregiónu Beskydy do dňa 28. 2. 2013 do 15:00 h budú môcť byť posudzované na tomto zasadnutí. Zároveň informujeme, že Vyšší územný celok v Prešove a Vyšší územný celok v Žiline využili celý objem alokácie v rámci tretieho náboru. Preto v súvislosti s tým bol nábor žiadostí na slovenskej strane uzavretý.
14.01.2013
AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PROGRAMU
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že podľa rozhodnutia Monitorovacieho výboru bol zaktualizovaný Programový manuál. Zmenili sa nasledujúce kapitoly/podkapitoly: 6.1. Oprávnenosť z časového hľadiska a dátum začatia projektu, 6.4.7. Investície a 6.5. Zásady týkajúce sa oprávnenosti výdavkov, 11.2.1. Termíny podávania správ, 16. Refundácia výdavkov projektu a 21. Uzatvorenie projektu.
20.12.2012
Krásne Vianoce

Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc a nového roka 2013 chce Spoločný technický sekretariát a Riadiaci orgán zaželať všetko najlepšie.  Dúfame, že sviatky prebehnú v spokojnej a radostnej atmosfére a v novom roku sa stretneme plní nových nápadov a iniciatív. Všetkým prijímateľom prajeme, aby sa pri realizácii svojich projektov nestretávali s prekážkami a mohli sa pochváliť úspechom, vďaka ktorému sa zlepší poľsko-slovenské pohraničie

20.12.2012
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 Predstavíme Vám v ňom...
17.12.2012
TRETIE ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO PODVÝBORU V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007-2013
V dňoch 13. - 14. 12. 2012 sa v Bielsko-Bialej uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Podvýbor prijal definitívne rozhodnutie vo veci žiadostí, ktoré boli doručené v období od 1. 6. 2012 do 31. 7. 2012 do 15.00 h.
10.12.2012
PONUKA PRÁCE – FINANČNÝ ŠPECIALISTA
Centrum Európskych projektov hľadá kandidáta/kandidátku na stanovisko Finančný špecialista v Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 v Krakove. Opis stanoviska, požiadavky, ako aj všetky iné podrobnosti sa nachádzajú v nižšie uvedenej prílohe.
06.12.2012
AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PROGRAMU
Informujeme, že podľa rozhodnutia Monitorovacieho výboru bola zaktualizovaná Príručka programu.
13.11.2012
DVOJITÉ FINANCOVANIE TÝCH ISTÝCH VÝDAVKOV
V prípade, že vedúci partneri uzatvárajú zmluvy o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013zahrňujúcimi do svojho rozsahu aktivity, ktorých časť finančného príspevku bola získaná z iných štátnych zdrojov alebo z Európskej únie, Vám pripomíname, že takýto postup je neprípustný a predstavuje narušenie čl. 54 (5) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006. Vyššie uvedené nariadenie určuje, že výdavky spolufinancované z fondov Európskej únie nemôžu byť zároveň refundované z iných zdrojov, pretože takto vzniká dvojité financovanie tých istých výdavkov.
08.11.2012
SEMINÁR O SPOLUPRÁCI V REGIÓNE KARPÁT
Dňa 28. novembra 2012 sa vo Varšave, v sídle Ministerstva regionálneho rozvoja na ul. Wspólnej 2/4 uskutoční seminár o prehlbovaní spolupráce v prospech rozvoja regiónu Karpát. Cieľom stretnutia je predstavenie nástrojov, ktoré slúžia implementácii Karpatského dohovoru, a taktiež podpory rozvoja regiónu Karpát.
08.11.2012
STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY O BUDÚCICH ZÁLEŽITOSTIACH
Dňa 6. novembra tohto roku sa v Krakove uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny v rámci budúceho Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020. Diskutovalo sa o problémoch spojených s tematickými cieľmi, a taktiež s dosahom oprávneného územia nového Programu.
12.10.2012
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 Predstavíme Vám v ňom...
02.10.2012
ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO VÝBORU
V dňoch 2.-3. októbra 2012 sa uskutoční zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Z toho dôvodu bude kontakt s pracovníkmi STS v daných dňoch obmedzený.
26.09.2012
NOVÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA OCHRANY DRUHOV
Generálny riaditeľ ochrany životného prostredia odovzdal dokument s názvom: „Informácie týkajúce sa používania predpisov o ochrane rastlinných druhov, zvierat a hríbov v rámci realizácie predsavzatí spolufinancovaných Európskou úniou“.
19.09.2012
DEŇ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE
21. september bol vyhlásený ako „Deň európskej spolupráce“. Tento sviatok nie je iba o spolupráci, ale aj o budovaní vzťahov medzi lokálnymi komunitami na oboch stranách hranice, vrátane poľsko-slovenskej. Je to tiež príležitosť objavovať, aké výhody priniesli do ždodenného života spoločné iniciatívy partnerov z oboch strán hranice. Viac na tému Európskeho dňa spolupráce na internetovej stránke http://www.ecday.eu
11.09.2012
ZAČÍNA REALIZÁCIA NOVO PROJEKTU
Vďaka úsporám v oblasti podpory 1.2 „Infraštruktúra životného prostredia“ bola podpísaná prvá zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekt z rezervného zoznamu. Vedúcim partnerom projektu „Ochrana pred prírodnými katastrofami a povodňami v prihraničnej oblasti Hornej Oravy“ je mesto Trstená. Viac informácií o tomto projekte nájdete v záložke „Mapa regiónov PL-SK“.
06.09.2012
VÝROČNÁ SPRÁVA SCHVÁLENÁ
Európska komisia uznala za uspokojivú a schválila Výročnú správu o postupe realizácie programu za rok 2011. Správa v schválenej verzii spolu s prílohami je dostupná v záložke „O Programe“. V správe sú uvedené najdôležitejšie informácie o vecnom postupe realizácie Programu, finančné informácie, informácie o rozdelení realizácie fondov a analýza postupov implementácie Programu. Prajeme príjemné čítanie.
03.08.2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE MIKROPROJEKTOV
Od 01.júna 2012 do 31.júla 20120 v rámci nepretržitého náboru mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 partneri Strešného projektu: Euroregióny na poľskej strane (Karpaty, Tatry, Beskidy) a Vyššie územné celky v Žiline a Prešove prijali celkovo 609 žiadostí na celkovú sumu spolufinancovania z ERDF: 24 500 825,11 mln EUR.
10.07.2012
PRÁZDNINOVÁ SÚŤAŽ EURÓPSKEJ KOMISIE
9. júla sa začína fotografická súťaž Európskej komisie „ Európa v mojom regióne”. Stačí len urobiť fotku projektu spolufinancovaného Európskymi fondami (na ktorej bude viditeľná infromačná tabuľa, smerovka, pamiatková tabuľa s uvedenou informáciou o spolufinancovaní). Fotky je možné zaslať do 31 augusta. Detaily ohľadom súťaže ( kategórie, kam poslať fotky, akým spôsobom budú hodnotené) nájdete na webovej stránke Facebook Európskej komisie(https://www.facebook.com/EuropeanCommission)
20.06.2012
VÝROČNÁ UDALOSŤ PROGRAMU – MESTSKÉ HRY – UKONČENÉ!
Skončil sa cyklus piatich mestských hier „Kurz cezhraničných sprievodcov“, ktoré zorganizoval Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Hry sa uskutočnili v Szczawnici, Krosnie, Żywci, Martine a Starej Ľubovni, teda v mestách z každého regiónu oblasti podpory Programu.
01.06.2012
VYHLÁSENIE NEPRETRŽITÉHO NÁBORU MIKROPROJEKTOV
Dňa 1. júna 2012 bol vyhlásený nepretržitý nábor mikroprojektov v rámci Prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 – Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty). Najbližšie zasadnutie Monitorovacieho podvýboru, na ktorom sa budú posudzovať žiadosti podané v lehote do 31. júla 2012 do 15.00 h, sa plánuje na október 2012.
04.05.2012
SPOZNAJTE POĽSKO-SLOVENSKÉ POHRANIČIE A ZÚČASTNITE SA NA MESTSKEJ HRE
„Kurz cezhraničných sprievodcov“. Pozývame Vás na dobrodružstvo, ktoré spája dobrú zábavu so získavaním nových vedomostí. Prvá z piatich hier sa uskutoční v sobotu 19. mája v Szczawnici, ďalšie v Krosne a Żywci (v poľštine) a na Slovensku (v slovenčine) – v Martine a Starej Ľubovni.
17.04.2012
Invitation to submit offers for the expert study „Challenges and targets for cross-border cooperation Programmes with the participation of Poland after 2013”.
Ministry of Regional Development in Poland, acting as the Managing Authority and the National Coordinator for seven cross-border ETC Programmes in the period 2007-2013 invites all interested parties to participate in a tender for the expert study „Challenges and targets for cross-border cooperation Programmes with the participation of Poland after 2013”.
11.04.2012
AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA
Oznamujeme, že bola zaktualizovaná Príručka pre prijímateľa k Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Príručka je určená slovenským prijímateľom finančného príspevku z prostriedkov EÚ a ŠR SR.
10.04.2012
ZAVÁDZANIE POSLEDNÝCH ZMIEN DO PROJEKTU – DÔLEŽITÉ
V súvislosti s požiadavkami o interpretáciu ustanovení Postupu zavádzania zmien v projekte, ktoré sa týkajú posledných termínov podávania žiadostí o zmeny v realizovaných projektoch, STS informuje, že zmeny v realizovaných projektoch musia byť nahlásené na STS na základe kompletnej a formálne i vecne správne vyplnenej žiadosti najneskôr jeden mesiac pred termínom ukončenia projektu (§ 4 ods. 1 bod 2 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku). Žiadosť podaná v neskoršom termíne bude automaticky zamietnutá.
04.04.2012
VEĽKONOČNÉ SVIATKY
06.03.2012
ŠKOLENIA PRE BENEFICIENTOV UKONČENÉ
Skončil sa cyklus školení pre beneficientov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Počas posledných dvoch týždňov sa na školeniach v Žiline, Prešove, Krakove a Bielsku-Białej zúčastnilo viac ako 100 osôb. Nižšie nájdete materiál prezentovaný počas školení.
25.01.2012
ŠKOLENIA PRE BENEFICIENTOV
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 organizuje školenia pre beneficientov Programu (vedúci partneri a partneri projektov). Školenia budú zahŕňať témy týkajúce sa spôsobov zavádzania zmien do projektov (na základe aktualizovaného postupu), podávania správ z postupu realizácie projektov a žiadostí o platbu (refundáciu vynaložených výdavkov).
21.12.2011
VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Pri príležitosti blížiacich sa Vianočných sviatkov a Nového roku 2012, Spoločný technický sekretariát a Vedúci orgán, by Vám chceli popriať všetko najlepšie.
20.12.2011
NOVÉ ČÍSLO OBEŽNÍKA PROGRAMU
Nech sa páči, prečitajte si posledné tohtoročné číslo obežníka Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 Predstavíme Vám v ňom...
15.11.2011
NOVÉ ROZHODNUTIA MONITOROVACIEHO VÝBORU
Dňa 03. novembra 2011 sa v Szczyrku konalo zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013. Počas zasadnutia sa členovia výboru oboznámili so stavom implementácie všetkých prioritných osí a prijali rozhodnutie s cieľom zaistiť ďalšiu efektívnu implementáciu Programu.
14.11.2011
NOVÁ PROCEDÚRA ZMIEN V PROJEKTOCH
Od 01. 12. 2011 budú v platnosti nové pokyny Riadiaceho orgánu týkajúce sa možnosti nanášania zmien Vedúcim partnerom a Projektovými partnemi do projektov, ktoré realizujú.
31.10.2011
ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO VÝBORU
V dňoch 2.-3. novembra 2011 sa uskutoční zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Z toho dôvodu bude kontakt s pracovníkmi STS v daných dňoch obmedzený.
03.10.2011
PUTOVNÁ VÝSTAVA PROJEKTOV PL-SK UKONČENÁ!
Putovná výstava projektov realizovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, ktorý trvala od polovice augusta, sa skončila. V siedmich mestách poľsko-slovenského pohraničia, v ktorých sme boli, si výstavu pozrelo a spolu s nami sa zabavilo viac ako 5 500 osôb. Ďakujeme! Čo sa dialo na výstave a aké sú výsledky spoločnej hry, sa dozviete v novom čísle programového newslettera. Prajeme Vám príjemné čítanie!
13.09.2011
AKTUALIZÁCIA PROGRAMOVÉHO MANUÁLU
Oznamujeme, že na základe rozhodnutia Monitorovacieho výboru bol zaktualizovaný Programový manuál.
30.08.2011
VÝSTAVA PROJEKTOV PL-SK NA POLCESTE!
Putovná výstava projektov realizovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 je na polceste. V Budatínskom parku (Žilina), v Bielsku Białej a v Starom Sączi si výstavu pozrelo a zabavilo sa pri nej takmer dva a pol tisíc ľudí. Ďakujeme a pozývame aj tento víkend 3.-4. septembra na Mały Rynek v Krakove, 8. septembra v Prešove, 9. septembra v Bardejove a 17.-.18. septembra v Rzeszowe.
19.08.2011
ZOZNAM DOKUMENTOV, KTORÉ SLOVENSKÍ PARTNERI MUSIA PREDLOŽIŤ NÁRODNÉMU KOORDINÁTOROVI, ABY MOHLI ZÍSKAŤ FINANČNÝ PRÍSPEVOK ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Nižšie uvádzame zoznam dokumentov, ktoré slovenskí partneri musia predložiť Národnému koordinátorovi, aby mohli získať finančný príspevok zo štátneho rozpočtu. Dovoľujeme si Vám tiež pripomenúť, že v prípade slovenských partnerov je potrebné označiť jedného z nich (toho, ktorý je uvedený v žiadosti), ktorý podpíše zmluvu o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR.
04.06.2011
ZMENA PARKOVACIEHO PORIADKU PRI SÍDLE STS V KRAKOVE
Rozhodnutím Mestskej rady Krakova bola rozšírená zóna plateného parkovania, ktorá zahŕňa aj Halickú ulicu so sídlom STS (ako aj okolité ulice). Pamätajte na to, keď budete prichádzať na návštevu STS autami. Mapa plateného parkovania v Krakove sa nachádza na internetovej stránke: http://www.zikit.krakow.pl/images/stories/strefa/kraw.html
04.06.2011
ŠKOLENIA PRE BENEFICIENTOV UKONČENÉ – MATERIÁL ZO ŠKOLENÍ
Skončil sa cyklus školení pre beneficientov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Počas posledného mesiaca sa na školeniach v Bielsku-Białej, Žiline, Muszyne (Malopoľské vojvodstvo), Korczyne (Podkarpatské vojvodstvo) a v Prešove zúčastnilo takmer 200 osôb.
21.04.2011
ŠKOLENIA PRE BENEFICIENTOV PROGRAMU
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 organizuje školenia pre Beneficientov programu. Školenia budú zahŕňať témy týkajúce sa všeobecných princípov komunikácie medzi VP, PP, STS a RO (STS), informácií a publicity, oprávnenosti a certifikácie výdavkov, zmenových postupov, postupe pri zavádzaní zmien do projektov, postupe projektov a záverečných správ.
13.04.2011
II. zasadnutie Monitorovacieho podvýboru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
V dňoch 17.-18. marca 2011 sa v obci Štrbské Pleso na Slovensku konalo zasadnutie Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, ktorý prijal definitívne rozhodnutie vo veci žiadostí predložených počas výzvy trvajúcej od 16.8.2010 do 15.10.2010.
03.03.2011
ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO PODVÝBORU PCS PLSK 2007-2013
V dňoch 17.-18. marca 2011 sa bude konať zasadnutie Monitorovacieho Podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013, počas ktorého bude prijaté definitívne rozhodnutie vo veci žiadostí predložených počas II.výzvy na predkladanie mikroprojektov. Podrobné informácie budú odovzdané žiadateľom v prvých týždňoch apríla, bezodkladne po schválení protokolu členmi Podvýboru.
02.02.2011
VÝROČNÁ KONFERENCIA
Dňa 26. januára 2011 sa uskutočnila v Martine výročná konferencia Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Počas nej bol predstavený aktuálny stav realizácie Programu, výsledky už skončených projektov a nové projekty, ktoré dostali finančný príspevok v rámci II. výzvy projektov, ako aj prvé výsledky strešného projektu, v rámci ktorého sú podporované lokálne iniciatívy, tzv. mikroprojekty.
13.01.2011
PROCES UZATVÁRANIA ZMLÚV O FINANČNÝ PRÍSPEVOK
V súvislosti so začiatkom procesu uzatvárania zmlúv k projektom, ktoré v rámci II. výzvy dostali finančný príspevok, nižšie uverejňujeme vzory dokumentov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu zmluvy o finančný príspevok.
11.01.2011
ROČNÁ KONFERENCIA
Spoločný technický sekretariat si Vás dovoľuje pozvať na výročnú konferenciu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Konferencia sa uskutoční dňa 26. januára 2011 v hoteli Turiec v Martine (SK).
17.12.2010
42 NOVÝCH ODSÚHLASENÝCH PROJEKTOV
V dňoch 14.-15. decembra 2010 sa uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, počas ktorého bolo prijaté rozhodnutie o pridelení finančného príspevku pre projekty, ktoré boli podané počas II. výzvy.
14.12.2010
ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO VÝBORU
V dňoch 14.-15. decembra 2010 sa uskutoční zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Z toho dôvodu bude kontakt s pracovníkmi STS v daných dňoch obmedzený.
25.11.2010
ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO VÝBORU
Spoločný technický sekretariát oznamuje, že v polovici decembra 2010 sa uskutoční zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. V priebehu 20 dní po zasadnutí Monitorovacieho výboru bude Spoločný technický sekretariát informovať všetkých žiadateľov, ktorých projekty prešli technickým hodnotením s pozitívnym výsledkom, o rozhodnutí Monitorovacieho výboru v oblasti finančného príspevku.
12.11.2010
TECHNICKÉ HODNOTENIE UKONČENÉ
Technické hodnotenie projektov podaných počas druhej výzvy žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 bolo ukončené. Nižšie pripájame zoznam projektov spolu s bodmi, ktoré dostali v technickom hodnotení a kategóriou, do ktorej boli zaradené.
05.11.2010
ŠKOLENIE PRE BENEFICIENTOV O PROCEDÚRACH ZMIEN A PODÁVANÍ SPRÁV
V súvislosti so zavedením novej procedúry zmien v projektoch ako aj nových vzorov čiastkových správ, správ z postupu realizácie projektu a správ pre Strešný projekt, Spoločný technický sekretariát organizuje v tejto oblasti školenie pre Vedúcich partnerov projektov realizovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
05.11.2010
NOVÉ VZORY SPRÁV
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 oznamuje, že od 15. novembra 2010 začínajú platiť nové vzory čiastkových správ, správ z postupu realizácie projektu ako aj správ pre Strešný projekt.
29.10.2010
PONUKA PRÁCE - PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 hľadá pracovníkov na pozíciu projektového manažéra.
25.10.2010
II.VÝZVA NA PREDKLADANIE MIKROPROJEKTOV UKONČENÁ
Dňa 15.októbra 2010 bola ukončená II.výzva na predkladanie mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.
25.10.2010
NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PRAVIDIEL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Na základe auditov Európskej komisie v oblasti verejných obstarávaní v jednotlivých operačných programoch boli zidentifikované najčastejšie opakujúce sa porušenia pravidiel verejného obstarávania.
15.09.2010
NOVÁ PROCEDÚRA ZMIEN W PROJEKTOCH
Od 01. 10. 2010 budú v platnosti nové pokyny Riadiaceho orgánu týkajúce sa možnosti nanášania zmien Vedúcim partnerom a Projektovými partnemi do projektov, ktoré realizujú. Nové pokyny boli umiestnené na webovej stránke Programu v záložke „Pre Beneficientov“. Žiadosti o uskutočnenie zmien v projektoch podaných pred 01. 10. 2010 sa budú posudzovať podľa procedúry platnej do 01. 10. 2010.
10.09.2010
ZMENA WEB ADRESY SLIEZSKEHO WOJWODSTWA
Oznamujeme, že Maršalkovský úrad Sliezskeho vojvodstva má novú internetovú stránku: http://www.slaskie.pl. Informácie tykajúce sa európskej teritoriálnej spolupráce, tzn. aj Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013, sa nachádzajú na stránke http://ewt.slaskie.pl Zároveň sa zmenili aj emailové adresy. Nové adresy sa nachádzajú v záložke Kontakt, Regionálne centrá kontaktu - Poľsko.
20.08.2010
UKONČENIE FORMÁLNEHO HODNOTENIA ŽIADOSTÍ PODANÝCH POČAS II. VÝZVY
Formálne hodnotenie projektov doručených na Spoločný technický sekretariát počas II. výzvy o dofinancovanie v rámci I. a II. prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 bolo ukončené.
16.08.2010
VYHLÁSENIE II. VÝZVY NA PREDLADANIE MIKROPROJEKTOV
Dňa 16. augusta 2010 bola vyhlásená II. výzva na predkladanie mikroprojektov v rámci III. prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 – podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty). Výzva potrvá do dňa 15. októbra 2010.
15.07.2010
PROCES VOĽBY ZNALCOV PRE EKONOMICKÉ A FINANČNÉ HODNOTENIE UKONČENÝ
Bol ukončený proces voľby znalcov, ktorí budú hodnotiť ekonomické a finančné rozbory investícii v projektoch podaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráci Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013. Medzí 48 znalcami, ktorí podali prihlášky bolo zvolených 27. Zoznámte sa so zoznamom zvolených znalcov.
12.07.2010
UKONČENIE PRVÉHO FORMÁLNEHO HODNOTENIA
STS informuje, že prvá etapa formálneho hodnotenia projektov predložených pre druhú výzvu projektov v rámci Programu cezhraničnej PL-SK spolupráce pre roky 2007-2013 bola ukončená. STS poslalo oficiálne listy a prílohy s pripomienkami vedúcim partnerom všetkých 203 predloźených projektov. Posledný termín na predloženie opravených a skompletizovaných dokumentov bol daný v listoch zaslaných elektronicky.
16.06.2010
TECHNICKÉ PROBLÉMY NA STS
Pre dôvody, ktoré nie sú spôsobené STS by sme Vás radi informovali, že momentálne fax na STS nie je v prevádzke, no veríme, že sa chyba čoskoro odstráni. Preto by sme Vás radi požiadali, aby ste urgentné správy/ dopisy posielali na emailovú adresu: kontakt@plsk.eu. Ďakujeme vopred.
02.06.2010
ZMENA SÍDLA SPOLOČNÉHO TECHNICKÉHO SEKRETARIÁTU
Oznamujeme Vám, že odo dňa 8.6.2010 sa mení adresa sídla Spoločného technického sekretariátu. Nová adresa je: ul. Halicka 9 ( II. poschodie), 31-036 Kraków. Všetky písomnosti a dokumenty posielajte, prosíme, už na novú adresu. Zároveň Vám oznamujeme, že v súvislosti so zmenou sídla bude kontakt so Spoločným technickým sekretariátom v dňoch 7.6 do 9.6 2010 sťažený. Vopred sa ospravedlňujeme a prosíme o pochopenie.
24.05.2010
VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA EXPERTOV NA HODNOTENIE EKONOMICKÝCH A FINANČNÝCH ANALÝZ K ŽIADOSTIAM PREDLOŽENÝM V DRUHEJ VÝZVE
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok expertov za účelom nestranného a spoľahlivého hodnotenia ekonomických a finančných analýz projektov predkladaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 v I. a II. Prioritnej osi Programu.
26.04.2010
FORMÁLNE HODNOTENIE PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ
Prebieha formálne hodnotenie 203 žiadostí predložených v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Predpokladaný termín zasielania žiadateľom pripomienok vo výsledku formálneho hodnotenia je jún tohto roku. Ďalšie informácie o priebehu hodnotenia budú priebežne zverejňované na webových stránkach Programu.
06.04.2010
II VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRISPEVOK UKONČENÁ
31. marca bola uzavretá II výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.
17.03.2010
RIEŠENIE PROBLÉMU VO FORMULÁRE ŽIADOSTI
V nadviazaní na znamenia o vznikajúcich problémoch počas vyplňovania formulára žiadosti o finančný prispevok (3.8 Prípravná etapa – Obdobie realizácie) Spoločný technický sekretariát oznámuje, že uvedený problém bol vyriešený.
04.03.2010
INFORMÁCIA OHĽADOM FINANČNEJ A EKONOMICKEJ ANALÝZY PRE INVESTÍCIE V PROJEKTOCH V RÁMCI II VÝZVY PROJEKTOV
V súvislosti s otázkami potenciálnych žiadateľov v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú potreby zostavovania ekonomických a finančných analýz pre všetky investície naplánované v rámci projektu, STS po konzultáciách s Riadiacim orgánom Programu Vám oznamuje, že v prípade drobných investičných nákupov v rámci projektu, ktorých hodnota nebude presahovať 10 000 € na projektového partnera (v rámci kategórie výdavkov č. 7 – investície), nie je potrebné vypracovať a pripojiť k žiadosti o finančný príspevok predmetnú analýzu. Zároveň oznamujeme, že k žiadosti o finančný príspevok pre projekt je potrebné pripojiť všetky dokumenty a povolenia, ktoré sa vyžadujú na základe národných predpisov (ak ich projektový partner má k dispozícii vo chvíli predkladania žiadosti).
02.03.2010
ZMENA TELEFÓNNYCH ČÍSEL V STS
Spoločný technický sekretariát oznamuje zmenu telefónnych čísel zamestnancov STS. Aktuálne čisla pre jednotlive osoby nachádzajú sa v záložkach : „Kontakt na STS”.
22.02.2010
PILOTNÉ HODNOTENIE CEZHRANIČNÝCH PROGRAMOV
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 je jedným z programov Európskej územnej spolupráce, ktoré sa zúčastňujú na pilotnom hodnotení cezhraničných programov realizovanom organizáciou INTERACT, bod Viedeň. Hodnotenie sa bude súčasne realizovať na dvoch rôznych úrovniach: operačnej a tematickej, jeho ukončenie sa plánuje na júl 2010.
09.02.2010
RIEŠENIE PROBLÉMU VO FORMULÁRE ŽIADOSTI
V nadviazaní na znamenia o vznikajúcich problémoch počas vyplňovania formulára žiadosti o finančný prispevok (priloha 1 – rozpočet projektu, bod 8 Iné) Spoločný technický sekretariát oznámuje, že uvedený problém bol vyriešený.
22.01.2010
PONUKA PRÁCE
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 hľadá pracovníkov na pozíciu finančného manažéra.
11.01.2010
ŠKOLENIA A KONZULTÁCIE
V súvislosti s vyhlásením II. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 sú naplánované školenia a konzultácie pre potenciálnych žiadateľov. Termíny školení a informácie o Otvorených dňoch v Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 sa nachádzajú v sekcii Pre žiadateľov – Školenia a konzultácie a v osobitnej sekcii II. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.
11.01.2010
OZNÁMENIE DRUHÁ VÝZVA
Dňa 11. januára 2010 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 s termínom uzávierky dňa 31. marca 2010.
16.11.2009
PRESUNUTIE TERMÍNU DRUHEJ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že plánovaný začiatok druhej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika je zo 16. novembra 2009 preložený až do odvolania. V súvislosti s týmto faktom sa zmenia aj termíny plánovaných školení pre potenciálnych žiadateľov. Podrobný rozpis zmien bude publikovaný v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za prípadné ťažkosti spôsobené týmito zmenami.
29.10.2009
II. VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV - TERMÍNY
Oznamujeme, že dňa 16. novembra 2009 bude vyhlásená druhá výzva na predkladanie žiadostí v rámci I a II prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, ktorá bude trvať do dňa 29. januára 2010. Podrobnosti o výzve a potrebné dokumenty budú zverejnené na webstránke Programu v deň vyhlásenia výzvy.
12.10.2009
ZMIENY V PROJEKTOCH
V záložke „Informácie pre beneficientov“ zverejňujeme postupy týkajúce sa možností zavádzania zmien v projektoch.
24.09.2009
Príručka pre prijímateľa/Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov
V záložke „Informácie pre beneficientov” – „Zasielanie správ” boli umiestnené dokumenty týkajúce sa P r a v i di e l o p r á v n e n o s t i v ý d a v k o v pre slovenských partnerov v rámci projektov spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 a P r í r u č k a p r e p r i j í m a t e ľ a k Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013
21.09.2009
DETAILY TÝKAJÚCE SA ŠKOLENÍ PRE PRIJÍMATEĽOV
Školenie pre Prijimateľov zo Slovenska sa uskutočnia v nasledovných termínoch a miestach: 28.09.2009 – Žilina, Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, Začiatok stretnutia o 12:00 29.09.2009 – Prešov, Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 08192 Prešov Začiatok stretnutia o 10:30
21.09.2009
Zasadnutie Monitorovacieho podvýboru
V dňoch 24.-25. septembra 2009 sa bude konať prvé zasadnutie Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 - 2013, počas ktorého padne konečné rozhodnutie vo veci žiadostí predložených počas 1.výzvy na predkladanie mikroprojektov. Podrobné informácie budú žiadateľom zaslané v prvých októbrových týždňoch, bezodkladne po schválení protokolu členmi podvýboru.
15.09.2009
SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU
V záložke „Informácie pre beneficientov” – „Zasielanie správ” boli umiestnené dokumenty týkajúce sa správy o postupe realizácie projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 kofinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spolu s návodom a dokumentmi na vyplnenie.
04.09.2009
školenia pre prijímateľov
Pozývame Vás na školenia pre prijímateľov, ktoré sa budú konať v dňoch 16.-18. septembra na území Poľska a 28.-29. septembra na Slovensku.
05.08.2009
Čiastková správa
V záložke „Informácie pre beneficientov” – „Zasielanie správ” boli umiestnené dokumenty týkajúce sa Čiastkovej správy o postupe realizácie projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 kofinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spolu s návodom a dokumentmi na vyplnenie.
16.07.2009
Pokyny pre beneficientov v oblasti informácie a propagácie
V záložke "Informácie pre beneficientov", "Informácia a propagácia" boli umiestnené pokyny pre beneficientov v oblasti informácie a propagácie.
06.07.2009
PARTNERSKÁ ZMLUVA
03.07.2009
Strešný projekt
V záložke „Informácie pre beneficientov“ – „Zasielanie správ“ boli umiestnené dokumenty týkajúce sa Čiastkovej správy o postupe realizácie Strešného projektu v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 kofinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spolu s dokumentmi a návodom na jeho vyplnenie.
23.06.2009
Nábor pracovníkov do Spoločného technického sekretariátu
20.06.2009
Záver z Výročnej Konferencie
17.06.2009 r. v Krakove sa konala Výročná Konferencia Programu cezhranicnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013
29.05.2009
Rozhodnutie č. 2 o pridelení finančného príspevku pre projekty predložené poľskými a slovenskými Vedúcimi partnermi
21.04.2009
Zoznam formálne schválených projektov
15.04.2009
Vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
14.04.2009
Nábor pracovníkov do STS
Spoločný technický sekretariát hľadá pracovníkov
10.04.2009
Veľkonočné želania
23.03.2009
Monitorovací výbor
02.02.2009
Ukončenie formálneho vyhodnotenia projektu
09.01.2009
Dôležité informácie týkajúce sa predkladania dokumentácie
31.12.2008
Spôsob predkladania opravenej dokumentácie do Spoločného technického sekretariátu
Spôsob predkladania opravenej dokumentácie do Spoločného technického sekretariátu
21.09.2001
DETAILY TÝKAJÚCE SA ŠKOLENÍ PRE PRIJÍMATEĽOV
Školenie pre Prijimateľov zo Slovenska sa uskutočnia v nasledovných termínoch a miestach: 28.09.2009 – Žilina, Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, Začiatok stretnutia o 12:00 29.09.2009 – Prešov, Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 08192 Prešov Začiatok stretnutia o 10:30
08.03.0201
NOVÉ ŽIADOSTI O MIKROPROJEKTY V RÁMCI NEPRETRŽITÉHO NÁBORU
Tí partneri strešného projektu, u ktorých ešte pretrváva nepretržitý nábor mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, t. j. euroregióny Karpatský, Tatry a Beskydy, prijali v období od 1. 8. 2012 do 28. 2. 2013 dovedna 175 projektových žiadostí na celkový objem finančného príspevku 6 593 632,02 EUR z prostriedkov ERDF.
00.00.0000
INFORMÁCIA OHĽADOM FINANČNEJ A EKONOMICKEJ ANALÝZY PRE INVESTÍCIE V PROJEKTOCH V RÁMCI II VÝZVY PROJEKTOV
V súvislosti s otázkami potenciálnych žiadateľov v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú potreby zostavovania ekonomických a finančných analýz pre všetky investície naplánované v rámci projektu, STS po konzultáciách s Riadiacim orgánom Programu Vám oznamuje, že v prípade drobných investičných nákupov v rámci projektu, ktorých hodnota nebude presahovať 10 000 € na projektového partnera (v rámci kategórie výdavkov č. 7 – investície), nie je potrebné vypracovať a pripojiť k žiadosti o finančný príspevok predmetnú analýzu. Zároveň oznamujeme, že k žiadosti o finančný príspevok pre projekt je potrebné pripojiť všetky dokumenty a povolenia, ktoré sa vyžadujú na základe národných predpisov (ak ich projektový partner má k dispozícii vo chvíli predkladania žiadosti).
map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.