polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  aktuality
aktuality
12.10.2015
ZÁVERY Z KONFERENCIE
Konferencie "Fondy pre pohraničie - realizuj nápady vďaka programu Poľsko - Slovensko" sa zúčastnilo takmer dvesto Poliakov a Slovákov.

Posted by Program Interreg PL-SK on 14 października 2015

Na konferencii sa stretli prijímatelia, predstavitelia miestnych orgánov, predstavitelia mimovládnych organizácií a zástupcovia štátnej správy, aby spoločne zhrnuli implementáciu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 a porozprávali sa o novom programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Anita Ryng, riaditeľka Odboru územnej spolupráce z Ministerstva infraštruktúry a rozvoja, zastupujúca Riadiaci orgán programu, v rámci svojho príhovoru uviedla, že, „Poľsko realizuje celkovo sedem cezhraničných programov, ale tento program patrí medzi tie najlepšie, a to hlavne z dôvodu, že sa jedná o  najväčší program, ktorý Ministerstvo riadi. Iba v dvoch finančných perspektívach, čiže od roku 2007 do roku 2020, bude práve vďaka Vám - prijímateľom – a Vašim nápadom investovaných viac ako 300 mil. euro z finančných prostriedkov EÚ na rozvoj poľsko-slovenského pohraničia. Vedome hovorím, že na pohraničí investujeme a nerozdávame finančné prostriedky. Investujeme do projektov, ktoré po sebe nie len zanechávajú materiálne stopy - v infraštruktúre, modernizácii ciest a kultúrnych objektoch, ale predovšetkým investujeme do projektov, ktoré sú oveľa dôležitejšie,  a vďaka ktorým sa môžeme navzájom lepšie zoznámiť, lepšie pochopiť a vzájomne si dôverovať". .

Zástupca Národného orgánu - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,  Milan Gál upozornil, že vďaka obojstrannej dôvere je možné odstrániť objavujúce sa problémy počas implementácie programu. A následne zdôraznil, že: „Obyvatelia pohraničia sú spokojní s ukončenými aktivitami v rámci projektov cezhraničnej spolupráce“.

Viac ako 1900 partnerov z Poľska a zo Slovenska uskutočnilo 109 projektov a viac ako 720 mikroprojektov vo finančnej perspektíve Európskej únie 2007-2013.

V priebehu posledných siedmich rokov bolo na poľsko-slovenské pohraničie alokovaných viac ako 150 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Vďaka tomu sa na pohraničí zmodernizovala dopravná sieť, kde bolo postavených alebo obnovených 230 km ciest. Skvalitnila sa životná úroveň obyvateľov  a venovala sa pozornosť aj ochrane životného prostredia - bolo postavených 8 moderných čističiek odpadových vôd a viac ako 220 km vodovodnej a kanalizačnej siete. Pre obyvateľov a hostí bolo vyznačených viac ako 1700 km turistických chodníkov. Vybudovalo sa približne 140 km cyklotrás. Bolo vytvorených 250 turistických produktov. V 400 publikáciách vydaných v rámci programu boli  predstavené atrakcie, dejiny, tradície a súčasnosť pohraničia.

ZHRNUTIE PROGRAMU (1,82MB)

„Hlavný cieľ mikroprojektov: propagácia miestnych iniciatív a nadviazanie cezhraničných kontaktov bol zrealizovaný na vysokej úrovni,“ ohodnotil Dawid Lasek, vicepredseda Združenie Karpatský Euroregión Poľsko. Pripomenul, že na každý projekt bolo alokovaných od 5 do 50 tis. eur, a zároveň dodal, že v novej perspektíve môže byť pre každý projekt priradených dokonca až do 100 tis. Eur.

 ZHRNUTIE STREŠNÉHO PROJEKTU (3,15MB)

O podstate a význame cezhraničnej spolupráce v Európskej únii hovorila Dorota Witoldson z Európskej komisie. Zdôraznila, že spolupráca vo forme programov realizovaných medzi susednými štátmi existuje už 25 rokov. "Aj po niekoľkých dekádach EÚ existujú prekážky, ktoré obyvateľom pohraničia sťažujú bývanie v jednej krajine a prácu v druhej alebo využívanie zdravotníckej služby. Sme si vedomí toho, že sa vyskytujú problémy, ktoré cezhraničné programy nevyriešia, pretože vyplývajú napríklad z práva  daného štátu. Tieto bariéry nie je možné prekonať na miestnej úrovni, ale na centrálnej. Z toho dôvodu Európska komisia pripravuje správu o prekážkach vyskytujúcich sa na hraniciach a o spôsoboch ich odstránenia. Prvkom, ktorý doplňuje správu, sú verejné konzultácie prebiehajúce v súčasnosti on-line", povedala Dorota Witoldson a povzbudila účastníkov konferencie, aby sa prieskumu zúčastnili.

INTERREG 25 ROKOV (191KB)

 Počas konferencie bolo netradične predstavených niekoľko ukončených projektov v rámci programu.

Anotni Nowak predstaviteľ Združenia Euroregión „Tatry" pripomenul, že aj naďalej existujú materiálne stopy toho, že na Podkarpatí žili a tvorili Slováci, Poliaci, Maďari, Nemci, Rusíni, Židia a Rómovia. Ich kultúra pretrvala v architektúre a v umení, v bohatých zvykoch, folklóre, remesle, hudbe a v jazyku. "V rámci "Stretnutia siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza” sme uskutočnili mnohé umelecké, vedecké, vydavateľské a investičné aktivity" - povedal Antoni Nowak a na záver účastníkom konferencie predstavil pozoruhodné a zároveň aj významné problémy siedmich kultúr pohraničia v siedmich obrazoch

Dušan Karaska zo slovenskej organizácie SOS/BirdLife predstavil, ako sa v rámci projektu "Ochrana ohrozených vtáčích druhov Západných Karpát " pomáhalo 25 vtáčím druhom. Taktiež predstavil  aké zvuky vydávajú a na záver účastníkov konferencie preskúšal zo znalosti vtáčích hlasov.

Małgorzata Broda, riaditeľka Inštitútu Európa Karpát predstavila Karpatskú mapu dobrodružstiev vo forme  rozprávky. O zaujímavostiach pohraničia hovorila ako víla, na tradičných ľudových nástrojoch ju hudobne sprevádzal folkový slovenský umelec a na pozadí bežal film zobrazujúci chodníky na pohraničí, kde jednou z hrdiniek filmu bola mladá dáma zo začiatku XX. storočia. Každému z účastníkov konferencie bol odovzdaný malý balíček zmyslov, v ktorom  sa nachádzali tri inšpirácie podnecujúce zmysly (vôňu, dotyk a chuť) k návšteve pohraničia. Boli to čiastočky propolisu, husacieho peria a kúsok ovčieho syra spolu s údenou slivkou.

Jozef Harabin, starosta Spišskej Starej Vsi, predstavil film o "Modernizácii cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica”. Cesty, ktoré boli obnovené na oboch stranách hranice vedúce k medzinárodnému hraničného prechodu Lysá nad Dunajcom - Niedzica-Zamek, takto skvalitnili bezpečnosť a zjednodušili cestovanie.

Účastníci konferencie prejavili veľký záujem aj o riešenia navrhnuté v novom Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014-2020. Zástupcovia Riadiaceho orgánu a Národného orgánu priblížili jeho zámery, priority a ciele, akým majú slúžiť budúce projekty.

PROGRAM INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO (1) (726KB)

PROGRAM INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO (2) (1,48MB)

Poľsko-slovenská spolupráca sa bude sústreďovať okolo troch hlavných tém: kultúrneho a prírodného dedičstva, dopravy a vzdelávania. Na program bolo alokovaných 155 mil. eur z ERDF.

O podrobnostiach nového programu sa hovorilo na troch workshopoch, ktoré sa venovali týmto hlavným témam.

BLOK I (841KB)

BLOK II (554KB)

BLOK III (698KB)

 Konferencia sa uskutočnila 30. septembra 2015 v Zakopanom.

 


view all news

map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2021 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.