polski slovak
Pre slabozrakých
 mapa serwisu
Home  >  Popisy projektov PL-SK  >  Słowacja  >  Prešovský
Prešovský

ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM – HRAD V STAREJ ĽUBOVNI
je Vedúcim partnerom projektu „Historické poznanie ako predpoklad prehlbovania spišského regionálneho povedomia”.
VIAC >
GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV
je Vedúcim partnerom projektu „Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste”.
VIAC >
MESTO HUMENNÉ
je Vedúcim partnerom projektu „Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu“.
VIAC >
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ
je Vedúcim partnerom projektu „Belianske Tatry – spolu a lepšie”.
VIAC >
MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES
je Vedúcim partnerom projektu „Spoločný turistický priestor Spiša“.
VIAC >
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
je Vedúcim partnerom projektu „Kocka“.
VIAC >
MESTO STROPKOV
je Vedúcim partnerom projektu „Stretnutie kultúr Karpatského pohoria“.
VIAC >
MESTO VRANOV NAD TOPĽOU
je Vedúcim partnerom projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva – tradícia, súčasnosť, budúcnosť”.
VIAC >
OBEC ĽUTINA
je Vedúcim partnerom projektu „Zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva "Kultúra – zrkadlo duše".
VIAC >
OBEC ČERVENÝ KLÁŠTOR
je Vedúcim partnerom projektu „Transhraničný turistický chodník Červený Kláštor - Šromowce Nižne, spájajúci objekty slovensko - poľského pohraničia”.
VIAC >
OBEC DUBOVICA
je Vedúcim partnerom projektu „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“
VIAC >
OBEC HOLČIKOVCE
je Vedúcim partnerom projektu "Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“.
VIAC >
OBEC LÚČKA
je Vedúcim partnerom projektu „Dobudovanie kanalizačných sietí v prihraničných lokalitách Lúčka a Głębokie”.
VIAC >
OBEC OSTURŇA
je Vedúcim partnerom projektu „Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v slovensko - poľskom pohraničí“.
VIAC >
PREŠOVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
je Vedúcim partnerom projektu „Cezhraničné sieťovanie v oblastiach ekologických technológií, priemyselnej ekológie a úspor energie”.
VIAC >
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
je Vedúcim partnerom projektu „Podpora cezhraničnej regionálnej e-spolupráce“.
VIAC >
SLOVENSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ/BIRDLIFE SLOVENSKO
je Vedúcim partnerom projektu „Ochrana ohrozených vtáčích druhov Západných Karpát”.
VIAC >
SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
je Vedúcim partnerom projektov: 1) „Modernizacia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica”; 2) „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Medzilaborce - Humenné - Snina – Sanok“.
VIAC >
VIHORLATSKÁ HVEZDÁREŇ V HUMENNOM
je Vedúcim partnerom projektu „Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia”.
VIAC >
map
Baza projektov
FORMÁTY SÚBOROV NA STIAHNUTIE
 
rss
...partnerstvom k spoločnému rozvoju...
Spolufinancovane Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   European Union
 
© 2009-2022 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Táto stránka používa súbory cookies pre lepšiu prevádzku webového sídla. Pri návšteve tejto stránky súhlasíte s podmienkami ich použitia. Môžete vypnúť cookies vo vašom nastavení prehliadača.